Huisregels

OVERTREDING VAN ENIGE HUISREGEL KAN ONMIDDELLIJK EN ZONDER AANZIEN DES
PERSOON AAN DE POLITIE WORDEN GEMELD. TEVENS ZAL ONTZEGGING VAN DE TOEGANG
WORDEN AANGEZEGD.

 1. Bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van het personeel op te volgen.
 2. U bent verplicht minimaal één consumptie te bestellen en deze binnen het bedrijf of op het terras nuttigen. Glazen en/of blikje dienen binnen of op het terras leeg te worden gedronken, het is niet toegestaan consumpties mee te nemen naar elders.
 3. U mag zich binnen het bedrijf of op het terras niet agressief of dominant opstellen, zowel niet in woord als gedrag.
 4. Indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt, kan de toegang u blijvend worden ontzegd.
 5. U mag niet in het bezit of onder invloed van drugs of alcohol zijn.
 6. Roken en/of vapen is binnen niet toegestaan.
 7. Het gebruik of het bezit van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden.
 8. U dient tenminste 18 jaar te zijn en dient dit, in geval van twijfel, middels een legitimatiebewijs te kunnen aantonen. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan personen onder de 18 jaar.
 9. Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 10. Het is niet toegestaan om met meer dan één persoon tegelijk aanwezig te zijn in een afsluitbaar toilet.
 11. Grote groepen zonder reservering kunnen worden geweigerd; hinderlijke samenscholing wordt niet getolereerd.
 12. Indien het binnen te druk is of grote drukte wordt verwacht, behouden wij ons het recht u de toegang te weigeren.
 13. In het geval van een besloten avond behouden wij ons het recht u te weigeren. Een besloten avond zal duidelijk worden geafficheerd.
 14. Personen die weigeren door de metaaldetector te lopen mogen niet naar binnen.
 15. U mag onze eigendommen niet mee naar buiten nemen en/of verplaatsen. Wie beschadigingen veroorzaakt draait op voor de kosten van reparatie en/of vernieuwing. Bij diefstal doet De Après Skihut altijd aangifte.
 16. Wij wijzen u erop dat ons pand, zowel binnen als buiten, voorzien is van beveiligingscamera’s. Eenieder in bedrijf stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal worden getoond aan derden.
 17. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen, wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij vermissing.
 18. Garderode is verplicht. U krijgt uw eigendommen alleen retour op vertoon van bijbehorend garderobeticket. Bent u, door welke reden dan ook, niet meer in het bezit van uw garderobeticket dan zult u tot sluitingstijd moeten wachten. Voor verloren voorwerpen kunt u zich richten tot : info@gezellighoreca.nl o.v.v. verloren voorwerpen.
 19. Gebruik garderobe geschiedt op eigen risico gebruiker. De Après Skihut is niet aansprakelijk voor de schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot 100 euro per in bewaring gegeven item, inclusief inhoud. Voor vergoeding vragen wij een originele geprinte kassabon te overleggen. Geschreven kassabonnen worden niet geaccepteerd.
 20. Onze gasten dienen een verzorgde uitstraling te hebben. Onder andere sportkleding, joggingpakken, gympen, petten/caps en schuine schoudertassen zijn niet toegestaan.
 21. De Après Skihut maakt beeldmateriaal voor promotiedoeleinden. Wilt u niet op beeld? Dan kunt u dit aangeven met een sticker, deze sticker is gratis verkrijgbaar bij de entree van De Après Skihut. Onze privacyverklaring kunt u vinden op onze website.
 22. Het is verboden ongevraagd en zonder toestemming foto’s en/of video-/audio-opnames te maken binnen het bedrijf en deze voor publicatie of commerciële doeleinden in te zetten. Voor aanvragen kunt u zich richten tot marketing@gezellighoreca.nl. Het is verboden professionele audiovisuele apparatuur mee naar binnen te nemen zonder schriftelijke toestemming van het management van De Après Skihut.
 23. Het is verboden zonder toestemming reclame te maken voor evenementen van een derde partij in De Après Skihut.
 24. Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft, kunt u deze aan het management van Gezellig Horeca melden via info@gezellighoreca.nl